Tìm hiểu về khái niệm môi trường marketing

Theo Philip Kotler – cha đẻ của ngành Marketing – định nghĩa: “Môi trường marketing của doanh nghiệp là tập hợp những tác nhân và và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài chức năng quản trị của marketing của doanh nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing trong việc triển khai cũng như duy trì các cuộc giao dịch thành công đối với khách hàng mục tiêu”.

Môi trường marketing
Môi trường Marketing là gì

Môi trường marketing là tập hợp các yếu tố: môi trường marketing vĩ mô, vi mô và môi trường marketing nội bộ

1. Môi trường vĩ mô

Bao gồm: các lực lượng xã hội rộng lớn hơn, ảnh hưởng đến mọi nhân tố trong môi trường marketing vi mô và môi trường nội bộ.

🔻 Bao gồm 6 yếu tố cấu thành:

 • Nhân khẩu học
 • Kinh tế
 • Văn hóa – xã hội
 • Công nghệ
 • Pháp luật
 • Chính trị

2. Môi trường marketing vi mô

Tác động trực tiếp đến khả năng doanh nghiệp phục vụ khách hàng. Đó là các yếu tố: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, giới trung gian, giới công chúng.

🔻 Bao gồm 7 yếu tố:

 • Khách hàng
 • Nhân viên
 • Nhà cung ứng
 • Nhà phân phối/ bán lẻ
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Cổ đông
 • Chính phủ
 • Công chúng

 

3. Môi trường mar nội bộ

Là các yếu tố bên trong bao gồm các lĩnh vực kinh doanh của một tổ chức, đường lối chính sách của doanh nghiệp sẽ quyết định tính cách của doanh nghiệp trong việc ứng phó với sự thay đổi của thị trường.

🔻 Các thành phần của môi trường nội bộ có tác động đến hoạt động truyền thông, tiếp thị của doanh nghiệp:

 • Con người
 • Tài chính
 • Máy móc
 • Nguyên vật liệu
 • Thị trường…

 

Có thể thấy môi trường marketing vừa là cơ hội nhưng cũng có sự đe dọa, vì môi trường luôn thay đổi. Để phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi trường cần lưu ý:

 • Tính phức tạp của môi trường bị ảnh hưởng bởi các nỗ lực của một tổ chức. môi trường càng phức tạp càng khó đưa ra quyết định hữu hiệu.
 • Tính biến động của môi trường gồm tính năng động và mức độ biến đổi trong mọi tình huống.

Trong môi trường ổn định, mức độ biến đổi thấp có thể dự đoán được. Và môi trường biến động đặc trưng bởi những thay đổi nhanh chóng và sẽ khó dự đoán trước. Tính phức tạp của môi trường marketing vĩ mô và vi mô là yếu tố không thể kiểm soát được.

Môi trường marketing đều tác động đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng mức độ và chiều hướng tác động khác nhau tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm kinh doanh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng khả năng nghiên cứu marketing và tình báo marketing để dự đoán trước sự thay đổi của môi trường.

Xem thêm:

Dịch vụ chỉnh sửa ảnh lấy ngay giá rẻ Hà Nội

Định nghĩa của lưới logo và 3 lỗi ứng dụng thường gặp

0/5 (0 Reviews)