Checkpoint là gì? Dịch vụ mở khóa Facebook Checkpoint

Có khi nào bạn đang chạy quảng cáo mà tài khoản bên bạn báo checkpoint? Vậy checkpoint là gì mà nhiều người lại muốn gỡ ?

Hãy cùng Á Châu Media tìm hiểu đinh nghĩa và dịch vụ mở khóa facebook này.

FB-checkpoint
facebook bị checkpoint

Khái quát về Checkpoint Facebook

0/5 (0 Reviews)