CV so với sơ yếu lý lịch: Sự khác biệt chính để lựa chọn giữa hai

CV là gì? Nó có khác gì so với sơ yếu lý lịch không?

Tại sao một số ứng viên nộp hồ sơ bằng CV so với sơ yế lý lịch sơ yếu lý lịch? Có cái nào trong hai cái này thực sự tốt hơn cái kia không? Sơ yếu lý lịch có phải chỉ là một từ khác của CV, và ngược lại?

Sự khác biệt

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu dài từ một đến hai trang trình bày các thông tin chính về kinh nghiệm nghề nghiệp, nền tảng giáo dục và kỹ năng của bạn. CV (Sơ yếu lý lịch) là một tài liệu dài hơn trình bày chi tiết toàn bộ quá trình sự nghiệp của bạn. Sơ yếu lý lịch được sử dụng để tìm việc, CV — cho mục đích học tập.

CV-va-Resume
Sự khác nhau giữa sơ yếu lý lịch và CV

CV

CV là gì?

CV (mẫu đầy đủ Sơ yếu lý lịch , tiếng Latinh có nghĩa là “cuộc sống”) là một tài liệu chuyên sâu mô tả toàn bộ quá trình sự nghiệp của bạn một cách chi tiết. Nó thường dài hai hoặc ba trang nhưng cũng có thể được sắp xếp trên 10 trang, nếu cần. Sơ yếu lý lịch chứa thông tin chi tiết về giáo dục, sự nghiệp chuyên môn, các ấn phẩm, giải thưởng, danh hiệu và những thành tựu khác của bạn. Ở Hoa Kỳ và Canada, CV chỉ được sử dụng cho các ứng dụng học tập: công việc học tập, trợ cấp, học bổng nghiên cứu, v.v.

Sơ yếu lý lịch mẫu

So-yeu-ly-lich
Sơ yếu lý lịch

Như bạn có thể thấy, CV rất chi tiết và toàn diện: nhiều phần, không có gạch đầu dòng, chỉ đơn giản là văn bản (suy cho cùng, ý nghĩa của CV là một  lẽ sống , không có gì lạ khi nó dài như vậy!)

Dưới đây, bạn sẽ thấy danh sách đầy đủ các phần cần đưa vào CV.

Những gì cần bao gồm trong một CV:

 

 1. Thông tin liên lạc
 2. Mục tiêu nghiên cứu, Hồ sơ cá nhân hoặc Tuyên bố cá nhân
 3. Giáo dục
 4. Các cuộc hẹn học tập chuyên nghiệp
 5. Sách
 6. Chương sách
 7. Ấn phẩm được đánh giá ngang hàng
 8. Các ấn phẩm khác
 9. Giải thưởng và Danh hiệu
 10. Trợ cấp và Học bổng
 11. Hội nghị
 12. Kinh nghiệm giảng dạy
 13. Kinh nghiệm nghiên cứu / Kinh nghiệm phòng thí nghiệm / Nghiên cứu thực địa sau đại học
 14. Hoạt động phi học thuật
 15. Ngôn ngữ và Kỹ năng
 16. Thành viên
 17. Người giới thiệu

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch (hay résumé , từ tiếng Pháp là “tóm lại”) là một tài liệu ngắn gọn, súc tích được sử dụng cho các đơn xin việc ở Mỹ và Canada. Mục đích của một sơ yếu lý lịch là cung cấp cho nhà tuyển dụng một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về quá trình làm việc của ứng viên. Một sơ yếu lý lịch tốt nên nhắm vào một công việc cụ thể và dài từ một đến hai trang.

So-yeu-ly-lich
Sơ yếu lý lịch

Những gì cần bao gồm trong một sơ yếu lý lịch:

 1. Thông tin liên hệ bao gồm chức danh công việc
 2. Sơ yếu lý lịch hoặc Mục tiêu tiếp tục
 3. Kinh nghiệm làm việc
 4. Giáo dục
 5. Kỹ năng
 6. Chi tiết Sơ yếu lý lịch Bổ sung  (Giải thưởng, Khóa học, Xuất bản Sơ yếu lý lịch , Giấy phép và Chứng nhận , Sở thích , v.v.)

Sự khác biệt

Sự khác biệt giữa CV và sơ yếu lý lịch nằm ở độ dài, bố cục và mục đích của những tài liệu này. CV không giới hạn độ dài; sơ yếu lý lịch thường dài từ một đến hai trang. CV trình bày chi tiết toàn bộ quá trình sự nghiệp học tập của ứng viên; một sơ yếu lý lịch tóm tắt các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.

Su-khac-biet-cv-voi-so-yeu-ly-lich
Sự khác biệt CV so với sơ yếu lý lịch

Bài viết đọc thêm:

Dịch vụ thiết kế sơ yếu lý lực bằng tiếng Hàn

Cách định dạng CV của bạn cho các cơ quan tuyển dụng

 

0/5 (0 Reviews)