Những trường hợp không được tính bounce rate

Để thực sự hiểu đúng về tối ưu hóa bounce rate, bạn cần phải biết làm thế nào Google Analytics đánh giá đâu là bounce. 

Trong bất kì ngữ cảnh nào: Có nhiều hơn một GIF request được tạo ra trong một GA session (hay lượt truy cập) thì đó không được xem là một lần thoát trang, dù đây có là lượt single page visit.

Cụ thể trong những trường hợp sau GA không coi lượt truy cập trang duy nhất là một lần thoát trang.

Bài viết này sẽ liệt kê giúp bạn những trường hợp không được tính bounce rate!

1. Event tracking

Người dùng đến website của bạn, khởi động một sự kiện được theo dõi thông qua Event Tracking Code và sau đó rời khỏi mà không đi đến trang nào khác.

Chẳng hạn  người dùng vào một trang web trên website, nhấn nút chạy video (mà bạn đang theo dõi thông qua event tracking code) rồi rời khỏi website từ landing page đó mà không truy cập thêm trang khác.

trường hợp không được tính bounce rate
người dùng vào website chỉ đề tìm cta của event

Lý do Google không coi lượt truy cập này là một lần thoát vì có 2 GIF request được đề xuất trong cùng một session.

Một bởi mã theo dõi Google Analytics (để gửi dữ liệu page view) và một bởi event tracking code (để gửi chi tiết sự kiện được theo dõi như số lượng click chuột vào nút chạy video)

Không cần phải nói thêm, đơn giản nếu bạn cài event tracking code trên trang web, bounce rate của trang hay thậm chí toàn bộ website sẽ giảm đáng kể.

Vì thế, bạn cần nhớ điều này khi phân tích hay khắc phục bounce rate cho một trang web.

2. Social Interactions Tracking

Người dùng đến website của bạn, khởi động một sự kiện xã hội được theo dõi thông qua mã theo dõi phân tích tương tác xã hội và sau đó rời khỏi mà không đi đến trang nào khác.

Ví dụ người dùng đến trang web trên website, đọc bài blog, chia sẻ bài viết đó thông qua nút “Share” (đang được theo dõi) và sau đó rời khỏi website mà không đi đến trang khác.

trường hợp không được tính bounce rate
người dùng vào chọn nút chia sẻ đến mạng xã hội từ trang của bạn

Lý do Google không coi lượt truy cập này là một lần thoát trang vì có 2 GIF request được đề xuất trong cùng một session.

Một là mã theo dõi Google Analytics (để gửi dữ liệu page view) và một là mã theo dõi phân tích tương tác xã hội (để gửi dữ liệu tương tác mạng xã hội)

3. Sự kiện được theo dõi (tracked event) tự động thực hiện

Trong trường hợp tracked event tự động thực hiện, mỗi lần trang được tải thì lượt truy cập trang duy nhất không được xem như một lần thoát trang vì có nhiều hơn 1 GIF request.

Ví dụ nếu bạn vào trang web và video trong trang đó tự động chạy. Nút Play của video được theo dõi thông qua event tracking code nên có nhiều hơn 1 GIF request được thực hiện.

Một bởi Google Analytics và một bởi event tracking code.

4. Trùng nhiều GATC trên trang web

trường hợp không được tính bounce rate
nhiều GATC trên trang web không tốt cho bounce rate

Nếu trang web chứa nhiều hơn một GATC giống nhau (chẳng hạn một mã theo dõi ở header và một ở footer) thì có ít nhất 2 GIF request được thực hiện.

Kết quả là lượt xem trang duy nhất này không được xem như một lần thoát trang.

Vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn chỉ có một GATC duy nhất trên trang web của mình.

0/5 (0 Reviews)